Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

Ochrona danych osobowych

DCF COURTAGE zapewnia ochronę danych osobowych. Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Administrator danych osobowych

Zbierane na niniejszej stronie internetowej dane są przechowywane w informatycznym zbiorze danych przez administratora danych osobowych:

DCF COURTAGE
9, rue du 4 Septembre
75002 Paris
Email : raphael.ajamian@gmail.com

Cel przetwarzania danych

Zbierane dane osobowe są wykorzystywane do przesyłania maili z odpowiedzią na formularze kontaktowe, wymianę komunikacji związanej ze sporządzaniem budżetu i umów ubezpieczeniowych, monitorowaniem i zarządzaniem, przekazywaniem deklaracji itp.

Niektóre z danych są zbierane w sposób automatyczny ze względu podejmowane przez Pana/Panią działania na witrynie internetowej, w celu przeprowadzenia pomiaru aktywności (liczba odwiedzonych linków, liczba odwiedzin na stronie, konsultowane produkty itp.) lub są niezbędne do zapobiegania incydentom o charakterze technicznym bądź do rozwiązywania takich incydentów.

Zbierane dane

Zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe: Pana/Pani imiona, nazwiska, kraje, firma, e-mail, numer telefonu, adres IP, adres pocztowy i dane połączeń.

Zobowiązujemy się do zbierania minimalnej ilości danych niezbędnych do zapewnienia dobrego funkcjonowania usług dostarczanych przez niniejszy portal internetowy. Zbieranym danym jest nadawany charakter danych obowiązkowych lub nieobowiązkowych w momencie ich odbierania, poprzez informację „Dane obowiązkowe” (lub poprzez jakikolwiek inne odpowiednie oznaczenie graficzne, jak na przykład oznaczenie gwiazdką lub elementem zapisanym tekstem pogrubionym) lub informację „Dane nieobowiązkowe”.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi, a następnie są archiwizowane przez dodatkowy okres, zgodnie z okresami przedawnienia i przechowywania przewidzianych przez prawo oraz ze względów ściśle określonych i dopuszczanych przez przepisy prawa (płatność, gwarancja, spory itp.). Po upłynięciu ww. okresów dane zostaną usunięte.

Odbiorcy

Zbierane dane są przesyłane do naszego serwisu „Subskrypcji”:
Dane te są również przekazywane następującym podmiotom: 

 • Kiubi (www.kiubi.com) jako operatorowi technicznemu witryny internetowej,
 • OVH (www.ovh.com) jako podmiotowi hostingującemu witrynę internetową,
 • Google Analytics (analytics.google.com) jako narzędziu do pomiaru aktywności,
 • Natural-net (www.natural-net.fr) jako agencji witryny internetowej,
 • ACB jako pośrednikowi ubezpieczeniowemu,
 • SATEC (www.satecassur.com) jako pośrednikowi ubezpieczeniowemu,
 • ALLIAGE ASSURANCES jako pośrednikowi ubezpieczeniowemu.

Lokalizacja i hosting zbieranych danych

Zbierane dane są hostingowane przez następujących dostawców usług:

 • OVH jako podmiot hostingujący witrynę internetową (lokalizacja danych: Francja),
 • Google Analytics (analytics.google.com) jako narzędzie do pomiaru (lokalizacja danych: świat),
 • ACB jako pośrednik ubezpieczeniowy,
 • SATEC (www.satecassur.com) jako pośrednik ubezpieczeniowy,
 • ALLIAGE ASSURANCES jako pośrednik ubezpieczeniowy.

Prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na korzystanie z Pana/Pani danych osobowych, które nie są niezbędne do dobrego korzystania z usługi świadczonej za pomocą niniejszej witryny internetowej: przesyłając wiadomość na adres mailowy raphael.ajamian@gmail.com z prośbą o usunięcie danych, które zostały nam przesłane za pomocą formularzy znajdujących się na witrynie internetowej.

Wykonywanie prawa usunięcia lub sprostowania danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na niniejszy adres mailowy: raphael.ajamian@gmail.com

 

Prawo dostępu

Wszelkie wnioski związane z Pana/Pani danymi osobowymi powinny zostać przesłane drogą mailową lub pocztą tradycyjną na niniejszy adres:

DCF COURTAGE
9, rue du 4 Septembre
75002 Paris
Email : raphael.ajamian@gmail.com


W celu zachowania poufności Pana/Pani danych osobowych, wszelkie wnioski związane z wykonaniem Pana/Pani praw powinny zawierać poświadczoną fotokopię ważnego dokumentu poświadczającego Pana/Pani tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu). Taka fotokopia powinna zostać do nas przesłana wraz z Pana/Pani wnioskiem oraz wnioskowanymi informacjami lub z prośbą o uwzględnienie Pana/Pani wniosku. W przypadku braku takiego dokumentu nie będziemy mogli przetworzyć Pana/Pani wniosku ze względu na brak zapewnienia wystarczającego potwierdzenia tożsamości osoby, której przedmiotowe dane osobowe dotyczą.


Góra strony