Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

INFORMACJE PRAWNE

Przed wejściem na naszą stronę, proszę uważnie przeczytać niniejsze wskazówki dotyczące sposobu korzystania z jej treści. Wchodząc na naszą stronę akceptujesz niniejsze warunki. 

1.1.1 Wydawca strony

DCF COURTAGE
9, rue du 4 Septembre
75002 Paris
Email : raphael.ajamian@gmail.com
RCS 893 473 736 PARIS - Siret : 89347373600013 - APE : en attente
Orias n° : 21 003 766

1.1.2 Warunki korzystania

Strona internetowa dostępna pod następującym adresem URL: www.decenal-seguros-francia.com jest używana zgodnie z prawem obowiązującym we Francji. Używanie tej strony podlega niniejszym warunkom ogólnym. Korzystając z tej strony potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi warunkami i że je zaakceptowałeś. Warunki te mogą być w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienione przez firmę DCF COURTAGE. 
Firma DCF COURTAGE nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialna za niewłaściwe korzystanie ze strony.

1.1.3 Szef redakcji

DCF COURTAGE
Email : raphael.ajamian@gmail.com

1.2 Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje zawarte na tej stronie są możliwie najbardziej dokładne, a strona internetowa jest okresowo aktualizowana, jednakże może ona zawierać niedokładne informacje,  może pomijać pewne informacje lub może zawierać luki. Jeśli zauważysz lukę w informacjach, błąd lub jakąś nieprawidłowość w działaniu, prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo i o opisanie problemu w możliwie jak najbardziej precyzyjny sposób (źle działająca strona, działania wywołujące problem, rodzaj używanego komputera i przeglądarki,  …).

Użytkownik pobiera pliki na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko. W związku z tym nasze biuro nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub jakąkolwiek utratę danych wynikającą z faktu pobrania pliku. 

Zdjęcia nie podlegają umowie.  

Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza używane na niniejszej stronie internetowej przekierowujące na inne strony sieci internetowej.

1.3 Spory
Niniejsze warunki podlegają obowiązującym przepisom francuskim, tak więc wszelkie skargi lub spory, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania  niniejszych warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby naszego biura. Językiem stosowanym w ewentualnym postępowaniu jest język francuski.

1.4.1 Zgłoszenie do CNIL

Zgodnie z ustawą 78-17 z 6 stycznia 1978 r. (zmienioną ustawą 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych) dotyczącą informatyki, plików i wolności, strona została zgłoszona do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL) (www.cnil.fr).

1.4.2 Prawo dostępu

Zgodnie z przepisami tej ustawy internauci mają prawo dostępu, korekty oraz usuwania swoich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane w formie pisma wysyłanego do DCF COURTAGE  - 9, rue du 4 Septembre 75002 Paris lub drogą elektroniczną na następujący adres mailowy: raphael.ajamian@gmail.com.
Zbierane dane osobowe nie są w żadnym razie udostępniane innym osobom i służą tylko do właściwego wykonania usług zleconych przez internautę.

1.4.3 Cel gromadzenia danych

Informacje osobowe zbierane za pośrednictwem różnych formularzy są zgodne z przepisami Ustawy o Informatyce i Wolności. Informujemy, że Twoje odpowiedzi są, jeśli nie ma innych postanowień, nieobowiązkowe oraz, że brak odpowiedzi nie pociąga za sobą żadnych szczególnych konsekwencji. Jednakże udzielane informacje muszą być wystarczające do właściwego wykonania zleconej nam usługi. Dane są również zbierane w celu opracowania statystyk marketingowy. 
Zgodnie z przepisami ustawy nr 2000-719 z 1 sierpnia 2000 r. dane osobowe podane przez kupującego mogą być przekazane na specjalne żądanie władz sądowniczych.

1.4.4 Poufność

Twoje dane osobowe są poufne i nie będą w żadnym razie przekazywane osobom trzecim, oprócz przypadków, gdy jest to niezbędne do właściwego wykonania usługi.

1.5 Własność intelektualna

Treść niniejszej strony zawierająca między innymi grafiki, zdjęcia, teksty, filmy, dźwięki, logotypy, znaki i ikony jak również ich forma i układ są wyłączną własnością firmy DCF COURTAGE, z wyłączeniem znaków towarowych, logotypów lub treści należących do innych spółek partnerskich lub do innych autorów.  
Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych elementów jest całkowicie zabroniona, jeśli nie została na to wyrażona pisemna zgoda firmy DCF COURTAGE. Publikacja lub kopiowanie, niezależnie od wykorzystanej metody, stanowi naruszenie prawa własności ścigane w myśl przepisów artykułów L.3335-2 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie praw autorskich, za co grożą jego sprawcy sankcje cywilne i  karne. Ponadto właściciele skopiowanych treści mogą wystąpić przeciwko takiej osobie z pozwem do sądu. 

DCF COURTAGE jest również właścicielem „praw twórców baz danych”, o których mowa w Księdze III, Rozdziale IV kodeksu własności intelektualnej (ustawa nr 98-536 z 1 lipca 1998 r.) o prawach autorskich i o bazach danych.

Użytkownicy i osoby wchodzące na stronę mogą umieścić hiperłącze do tej strony internetowej, ale wyłącznie odsyłające do strony głównej dostępnej na następującej URL: www.decenal-seguros-francia.com, pod warunkiem, że ten link otwiera się w nowym oknie. Zakazane są linki do podstrony („głębokie linkowanie”), jak również otwieranie niniejszej strony w ramce („flaming”), chyba, że uzyska się na to wyraźną zgodę firmy DCF COURTAGE. 

Aby zadać nam pytanie lub uzyskać naszą zgodę, skontaktuj się z nami drogą mailową: raphael.ajamian@gmail.com. Prasę obowiązują warunki specjalne.

1.6 Znaki towarowe

Strona internetowa dostępna pod następującym adresem url: www.decenal-seguros-francia.com jest znakiem towarowym należącym do firmy DCF COURTAGE. Znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi i są wyłączną własnością firmy DCF COURTAGE.
Wszystkie inne nazwy wyrobów lub firm figurujące na niniejszej stronie są znakami towarowymi należącymi odpowiednio do ich właścicieli. 
Przypominamy, że rejestracja domeny o nazwie zbliżonej do poprzednich znaków towarowych („typo-squatting”) lub kopiowanie meta-tagów („position-squatting”) lub używanie znaków towarowych w meta-tagach jest ścigane prawem.  

1.7 Dane operatora technicznego

Kiubi
Platforma zarządzania i tworzenia stron internetowych
www.kiubi.com
contact@kiubi.com
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 

2.1 Konfiguracja

W celu optymalnego korzystania z tego serwisu zalecamy następujące parametry sprzętowe: 

  • pamięć operacyjna (RAM) minimum 256 MB,
  • zalecane połączenie ADSL (lub wyższe),
  • konfiguracja ekranu: 1024 x 768 lub więcej,
  • ta strona działa najlepiej w przeglądarkach obsługujących standardy XHTML 1 i CSS (przykłady: Internet Explorer 6 i FireFox 1),
  • aby strona wyświetlała się prawidłowo, przeglądarka musi mieć włączoną wtyczkę javascript.

2.2 Informacje i zwolnienia 

DCF COURTAGE wykorzystuje wszystkie posiadane przez siebie środki, by zapewnić wiarygodną informację i zapewnić niezawodną aktualizację swoich stron internetowych. Jednakże mogą się zdarzyć błędy i pominięcia. Internauta musi się więc upewnić o prawdziwości informacji kontaktując się z firmą DCF COURTAGE i informować o wszelkich zmianach na stronie, które uznaje za słuszne. DCF COURTAGE nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji ani za bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z ich wykorzystania.

2.3 Pliki cookies

Do celów statystycznych i do wyświetlania zawartości niniejszej strony są wykorzystywane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim dysku w celu zapisywania danych technicznych w Twojej przeglądarce. Niektóre funkcje na tej stronie nie mogą być aktywne bez akceptacji plików cookies.

2.4 Łącza hipertekstowe
Strony internetowe należące do firmy DCF COURTAGE mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w internecie.

DCF COURTAGE nie jest w stanie kontrolować w jakikolwiek sposób zawartość tych stron powiązanych ze swoimi stronami internetowymi. DCF COURTAGE nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron ani jej nie gwarantuje. Nie może również ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody mające związek z treścią tych stron lub zewnętrznych zasobów, w szczególności z informacjami, wyrobami i usługami na nich prezentowanymi czy też z wykorzystaniem zawartych na nich informacji. Ryzyko związane z korzystaniem z tych stron ponosi wyłącznie internauta, który jest zobowiązany przestrzegać warunków korzystania z tych stron. 

Użytkownicy, abonenci i osoby odwiedzające strony internetowe firmy DCF COURTAGE nie mogą zamieszczać hiperłączy do tej strony bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy DCF COURTAGE. 

W przypadku, gdyby użytkownik lub osoba odwiedzająca stronę chciała umieścić hiperłącze do jednej ze stron internetowych należących do firmy DCF COURTAGE, musi się skontaktować mailowo z firmą i wysłać prośbę o zgodę na zamieszczenie takiego hiperłącza. Firma DCF COURTAGE zastrzega sobie prawo zgody na zamieszczenie lub odmowy zamieszczenia takiego hiperłącza, bez podawania przyczyny swojej decyzji.

2.5 Wyszukiwanie informacji

Ponadto odesłanie do innej strony internetowej celem uzupełnienia poszukiwanej informacji nie oznacza w żaden sposób, że firma DCF COURTAGE uznaje lub akceptuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub sposób wykorzystania tej strony internetowej.

2.6 Środki ostrożności

Twoim obowiązkiem natomiast jest podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i upewnienie się, że wybierane przez Ciebie strony i treści nie są źródłem szkodliwych elementów takich jak wirusy, trojany, itp......

2.7 Odpowiedzialność

Na kliencie ciąży obowiązek jasnego i wyraźnego formułowania swoich potrzeb i obowiązek skutecznego zasięgania informacji. Jeśli informacje dostarczane przez firmę DCF COURTAGE okazują się być informacjami nieprawdziwymi, do klienta należy obowiązek sprawdzenia spójności i prawdziwości uzyskanych wyników wyszukiwania. Firma DCF COURTAGE nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykorzystanie przez klienta informacji lub ich braku zawartych w jej produktach, w tym również na jednej z jej stron internetowych.

2.8 Napisz do nas

Firma DCF COURTAGE pozostaje do Twojej dyspozycji i jest otwarta na wszystkie Twoje komentarze lub sugestie. Wiadomości w języku francuskim należy wysyłać na adres: raphael.ajamian@gmail.com


Góra strony