Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zbierane w niniejszym formularzu informacje sa przechowywane w informatycznym zbiorze danych „Atelier des Serres” dla celów naszych ofert i propozycji handlowych oraz dla udzielenia odpowiedzi na wnioski internautów. Sa one przechowywane przez okres 36 miesiecy i przesylane do:

  • Raphaël AJAMIAN (www.decenal-seguros-francia.com) jako wlasciciela witryny internetowej i podmiotu otrzymujacego formularze,
  • Natural-net (www.natural-net.fr) jako agencji witryny internetowej,
  • Kiubi (www.kiubi.com) jako operatora technicznego witryny internetowej,
  • OVH (www.ovh.com) jako podmiotu hostingujacego witryne internetowa,
  • AXA ASSURANCES (www.axa.fr) jako zakladu ubezpieczeniowego,
  • ACB jako posrednika ubezpieczeniowego,
  • SATEC (www.satecassur.com) jako posrednika ubezpieczeniowego,
  • ASSUMARISK (www.assumarisk.com) jako posrednika ubezpieczeniowego,
  • ALLIAGE ASSURANCES jako posrednika ubezpieczeniowego.

Zgodnie z zapisem artykulów 15. do 22. RODO, przysluguja Panu/Pani nastepujace prawa zwiazane z Pana/Pani danymi osobowymi przez nas przechowywanymi: prawo do dostepu do danych osobowych (artykul 15. RODO), prawo do ich sprostowania (artykul 16. RODO), prawo do ich usuwania (artykul 17. RODO), do ograniczenia ich przetwarzania (artykul 18. RODO), do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania (artykul 19. RODO), do przenoszenia danych osobowych (artykul 20. RODO), do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (artykul 21. RODO), do niepodlegania profilowaniu (artykul 22. RODO).

Moze Pan/Pani skorzystac z przyslugujacych Panu/Pani praw kontaktujac sie z: raphael.ajamian@gmail.com

* pola obowiazkowe


Góra strony