Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

RCMS, KTO PEŁNI TAKĄ FUNKCJĘ?

Zarządcy prawni: osoby fizyczne uprawnione do pełnienia funkcji

  • kierowniczych i reprezentacyjnych lub
  • kontrolnych i nadzorczych.
 

Pracownicy, którzy prowadzą, w sposób całkowicie niezależny, działalność polegającą na zarządzaniu lub kierowaniu robotami, a którzy nie są na stałe uprawnieni do bycia zarządcami.

 

Plik do pobrania


Góra strony