Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

+0033 (0)5.56.90.82.82

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA BUDÓW WE FRANCJI

 
We Francji wszystkie budowy muszą być objęte ubezpieczeniem dziesięcioletnim

Ubezpieczenie dziesięcioletnie  obejmuje obiekty/prace budowlane wykonane przez wykonawcę i obowiązuje przez okres 10 lat od odbioru.

Góra strony