Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Szkoda wyrządzona osobie trzeciej w ramach prac wykonywanych przez Twoją firmę może mieć nie tylko ciężkie konsekwencje finansowe, ale może również naruszyć wizerunek marki.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm ma na celu naprawę szkody wyrządzonej osobie, szkody materialnej lub niematerialnej wyrządzonej osobie trzeciej lub klientowi w czasie wykonywania prac związanych z działalnością Twojej firmy.   

Pliki do pobrania


Góra strony