Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

+0033 (0)5.56.90.82.82

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA: OBOWIĄZUJĄCA PROCEDURA

Kiedy powinieneś zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności dziesięcioletniej powinna zostać podpisana jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

W momencie rozpoczęcia budowy musisz być w stanie przedstawić dowody na zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności w tym zakresie. 
 

Jakie informacje są potrzebne do sporządzenia takiej umowy ubezpieczenia?

> MUSISZ WSKAZAĆ DOKŁADNIE JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ PROWADZISZ.

Poprzez działalność rozumiemy serię prac (hydraulika, instalacje elektryczne, posadzkarstwo …), które są wymienione w wykazie, który zobaczysz klikając tutaj ...

Wykonywane przez Ciebie prace powinny odpowiadać zgłoszonym sektorom działalności zawodowej i najczęściej stosowanym technikom.

> MUSISZ OKREŚLIĆ PRZEWIDYWANĄ WYSOKOŚĆ OBROTÓW (W PRZYPADKU TWORZENIA NOWEJ FIRMY) LUB RZECZYWIŚCIE OSIĄGANY POZIOM OBROTÓW (W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH FIRM) W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI DZIESIĘCIOLETNIEJ.

> MUSISZ RÓWNIEŻ PODAĆ STAN ZATRUDNIENIA SWOJEJ FIRMY.

> MUSISZ RÓWNIEŻ PRZEDSTAWIĆ SWOJE CV (W PRZYPADKU TWORZENIA NOWEJ FIRMY) LUB ZDJĘCIA BUDÓW, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁA TWOJA FIRMA LUB STRONĘ INTERNETOWĄ FIRMY, JEŚLI TAKA ISTNIEJE.

W tym celu wejdź bezpośrednio do naszego Formularza zgłoszenia ryzyka, klikając tutaj:    

Pliki do pobrania


Góra strony