Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNYCH (RCMS)

Umowa ta zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego powstałymi na skutek błędów popełnionych wobec osób trzecich w trakcie pełnienia funkcji zarządców. 
 

Plik do pobrania


Góra strony