Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

+0033 (0)5.56.90.82.82

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

UBEZPIECZENIE DZIESIĘCIOLETNIE


Ubezpieczenie dziesięcioletnie jest ochroną obejmującą obiekty/prace budowlane wykonane przez wykonawcę przez okres 10 lat od odbioru.

Góra strony