Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

+0033 (0)5.56.90.82.82

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem od szkód na osobach oraz szkód materialnych i niematerialnych wyrządzonych osobom trzecim.

 

Góra strony