Polski
Italian
English
Français
Español
Português

Skontaktuj sie z nami!

06 72 06 41 54

GWARANCJE I UBEZPIECZENIA W SEKTORZE BUDOWLANYM WE FRANCJI

Odpowiedzialnosc dziesiecioletnia i odpowiedzialnosc cywilna

ZA CO SĄ ONI ODPOWIEDZIALNI?

Ryzyko o charakterze cywilnym

  • Za niektóre błędy mogą zostać uznani winni osobiście sami zarządcy, jeżeli błędy te spowodowały szkodę osobie trzeciej (zaniedbania w zarządzaniu firmą, naruszenie postanowień statutu, …), takim jak przedsiębiorstwa w likwidacji lub w trakcie procedury naprawczej (działania mające na celu ograniczenie zadłużenia).
  • Naruszenie przepisów prawnych i wykonawczych (niesporządzenie bilansu rocznego, brak obowiązkowych zapisów w statucie…).
 

Ryzyko o charakterze karnym

  • Zarządca jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie zasad prawa w firmie. Sankcje karne nie podlegają ubezpieczeniu, umowa RCMS obejmuje jednak koszty poniesione przez zarządcę w ramach obrony przed sądem.
  • Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które poniosły szkodę na skutek decyzji podjętej przez zarządcę może złożyć skargę.

Plik do pobrania


Góra strony